woensdag 2 mei 2012

Marines Nederland en Tanzania maken nader kennis

Het Nederlandse fregat Hr. Ms. Van Amstel meerde vorige week af in Dar es Salaam, in het Oost-Afrikaanse land Tanzania. Daar maakte de Van Amstel kennis met de Tanzaniaanse marine.

Het ministerie van Defensie meldde dinsdag dat tijdens briefings de focus werd gelegd op de samenwerking tussen de Tanzaniaanse overheid, de EU Naval Forces en het World Food Program (WFP) van de Verenigde Naties.

22 Tanzaniaanse soldaten voeren ook een dagje mee aan boord van de Van Amstel. Het fregat neemt momenteel deel aan de Operatie Atalanta van de EU om piraterij te bestrijden.

Daarbij escorteert het fregat ook schepen van het Wereldvoedselprogramma met hulp voor Somalië.

Local Maritime Capabilty Building
Naast de bescherming van kwetsbare koopvaardijschepen en het jagen op piraten, heeft de Europese missie Atalanta het versterken van de capaciteiten van de marines van de landen in de regio tot taak.

Dit wordt aangeduid met Local Maritime Capabilty Building (LMCB).

Door het werken aan de capaciteit van de marines van de landen in het gebied, worden die in staat gesteld problemen aan te pakken, aldus Defensie.

Daardoor dragen ze niet alleen bij aan de bestrijding van zeerovers, maar ook aan de ontwikkeling van andere kustwachttaken.

Tijdens briefings lag de focus op de samenwerking tussen de Tanzaniaanse overheid, de EU Naval Forces en het World Food Program.

Aan de orde kwam ook het belang van deze samenwerking om Somalië van voedsel te kunnen voorzien.

De Van Amstel neemt in april en mei dit jaar deel aan de operatie Atalanta van de Europese Unie. Vanaf vrijdag patrouilleert het fregat in het Somalisch Bassin.

Zie ook:
Marinefregat Hr. Ms. Van Amstel begint missie tegen piraten Somalië
Hillen wil meer mariniers naar wateren Somalië, missie Atalanta verlengd