vrijdag 24 augustus 2012

Evertsen terug in Den Helder van strijd tegen Somalische piraten

Het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen is maandag teruggekeerd in de thuishaven Den Helder. Het schip nam in de wateren van Somalië drie maanden deel aan de antipiraterij-operatie Ocean Shield van de NAVO.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. Minister van Defensie Hans Hillen benadrukte het belang van de missie voor Nederland.

Hillen zei: “Onze welvaart is immers afhankelijk van vrije handel, van onbelemmerd vervoer van goederen over zee en afhankelijk van de vrije toegang tot grondstoffen. Kleding, schoenen, elektronica, auto's en brandstof bereiken zo ongehinderd Nederland en blijven voor ons allemaal betaalbaar.”

Het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen vertrok op 10 mei uit Den Helder en opereerde de afgelopen 3 maanden in de wateren rond de Hoorn van Afrika.

Naast de bestrijding van piraterij en het beschermen van koopvaardijschepen, voerde het schip dicht onder de Somalische kust diverse patrouilles uit.

Hierbij werd waardevolle informatie verkregen over de kustactiviteiten en de normale levenspatronen. Met deze informatie kunnen mogelijk afwijkende patronen snel worden herkend om zo piraterij effectiever te bestrijden.

Medaille voor vredesoperaties
Hans Hillen reikte ten overstaan van honderden familieleden en vrienden, enkele Kamerleden en plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten, generaal-majoor der mariniers Rob Verkerk, de medaille voor vredesoperaties uit aan de bemanning.

De minister roemde de inzet van de opvarenden van de Evertsen. Zo heeft het fregat een lokale vissersboot met motorproblemen geholpen, die waarschijnlijk met man en muis was vergaan als de Evertsen het niet op sleeptouw had genomen.

Op 29 juni bevrijding de Evertsen een gekaapt vissersschip en hield daarbij de aanhouding van 7 piraten aan. Hierbij stond Hillen in het bijzonder stil.

Hij zei: “De Somalische piraten hadden de bemanning gegijzeld en gebruikten de veroverde boot om handelsschepen aan te vallen.”

Na een achtervolging die twee dagen duurde wist de Evertsen de kapers te lokaliseren.

Hillen zei: “Niet eenvoudig. We hebben het immers over een gebied van meer dan 2 miljoen vierkante kilometer. Met kustlijnen zo lang als die van Den Helder tot en met Zuid-Portugal.”

Uiteindelijk was het de boordhelikopter van het type Lynx die het gekaapte schip spotte.

De bewindsman zei: “Ook op zijn allerlaatste operationele missie wist de oude Lynx-helikopter zich dus te bewijzen als onmisbare ogen in een uitgestrekte oceaan.”

Na in 1978 in dienst te zijn genomen door de marine zwaait het toestel in september af.

De 7 kapers werden voor vervolging overgedragen aan Oman.

Tijdens de NAVO-missie werden verder door de Evertsen 26 verdachte schepen ondervraagd, 454 koopvaardijschepen gecontroleerd en geïnformeerd over zelfbeschermingsmaatregelen.

Het fregat diende ook als vlaggenschip voor het NAVO-vlootverband, de Standing NATO Maritime Group 1, dat sinds januari 2012 onder commando staat van de Nederlandse commandeur Ben Bekkering.

Daarnaast leidt Nederland Operatie Ocean Shield, de NAVO-missie tegen piraten in de wateren bij Somalië.

De Hr. Ms. Evertsen werd begin deze maand afgelost door het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam.

Zie ook:
Ben Bekkering nieuwe commandant operatie Ocean Shield tegen piraten Somalië
Hr. Ms. Evertsen stoomt op naar Somalië voor strijd tegen piraten
Nederland neemt bevel Standing NATO Maritime Group 1 over van Italië