vrijdag 23 december 2011

Militairen beschermen VN-schip met noodhulp Somalië tegen piraten

Een Nederlands militair beveiligingsteam zal vanaf eind januari aan boord gaan van een schip van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties om het te beschermen tegen piraten in de wateren bij Somalië.

Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag gemeld. De soldaten moeten humanitaire hulptransporten naar Somalië beschermen tegen piraterij.

De Nederlandse ministerraad besloot vrijdag dat het beveiligingsteam wordt ingezet in Atalanta, de antipiraterij-operatie van de EU. De beveiliging van voedseltransporten maakt onderdeel uit van Operatie Atalanta.

Door de hongersnood in Somalië is de behoefte aan noodhulp en daarmee het aantal van dit soort transporten de afgelopen maanden verdrievoudigd. Deze transporten werden tot nu toe begeleid door marineschepen.

Defensie meldt dat het team ongeveer een half jaar aan boord van het schip, dat tussen de havenstad Mombasa in Kenia en de Somalische havens vaart, zal verblijven.

Effectiever
Met het Nederlandse beveiligingsteam aan boord heeft het schip van het Wereldvoedselprogramma geen escorte meer nodig van een marineschip.

Dit vrijgespeelde marineschip kan zich daardoor richten op andere taken van de EU-operatie, zoals het verstoren van aanvallen van piraten. Het optreden van Atalanta als geheel wordt hierdoor effectiever.

Deze aanvullende Nederlandse bijdrage aan Operatie Atalanta gaat niet ten koste van de militaire inzet ter bescherming van koopvaardijschepen die varen onder de Koninkrijksvlag. De capaciteit hiervoor blijft gelijk.

Nederlandse mariniers worden ingezet aan boord van zeer kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten om ze te beschermen tegen piraten in de wateren bij Somalië.

Het ministerie van Defensie kan in 2012 50 keer een dergelijk Vessel Protection Detachment inzetten.