dinsdag 22 november 2011

Beveiligingsteams mariniers beschermen schepen tegen piraten Somalië

Het Vessel Protection Detachment 8 is afgelopen week aan boord gegaan van Motor Vessel Transshelf van de firma Dockwise om het te begeleiden naar Zuid-Afrika.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Het beveiligingsteam van mariniers werd ingezet om het Nederlandse zeetransport te beschermen tegen piraten.

Daarnaast is momenteel de MPI Discovery van de firma Vroon onderweg naar Malta, met aan boord een Nederlands Vessel Protection Detachment.

De mariniers worden ingezet om zeer kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten te beschermen tegen piraterij in de wateren bij Somalië.

Ondertussen is een nieuw Duits-Nederlands onderzoeksteam opgericht dat de zeeroof en piraterij in de wateren rond Somalië gaat bestrijden.

Het team richt zich in het bijzonder op het opsporen van de opdrachtgevers, financiers en onderhandelaars, die betrokken zijn bij de kapingen van koopvaardijschepen.

In de wateren rond Somalië is de afgelopen jaren een groot aantal schepen gekaapt en zijn bemanningen in gijzeling genomen.

Zie ook:
Duits-Nederlandse samenwerking tegen piraten Somalië