zaterdag 27 april 2013

Kabinet gaat particuliere beveiliging tegen Somalische piraten mogelijk maken

VPD mariniers beschermen een schip: foto ministerie van Defensie
Het Nederlandse kabinet gaat voorzien in wetgeving die het mogelijk maakt dat reders onder strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers kunnen inzetten tegen Somalische piraten.

De maatregel wordt genomen omdat niet altijd tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van reders om koopvaardijschepen te beschermen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag in een verklaring bekendgemaakt. De reders mogen dan bepaalde categorieën Nederlandse koopvaardijschepen beveiligen tegen piraterij bij Somalië.

Het kabinet had al eerder gezegd dat zou worden bekeken of de bestaande beveiligingsmaatregelen die het ministerie van Defensie neemt onder alle omstandigheden afdoende zijn.

Op 10 april gaf minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert in overleg met de Tweede Kamer aan dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden om met militaire middelen bescherming te bieden en dat het kabinetsstandpunt dus wordt heroverwogen.

Groot belang veiligheid
Piraterij bedreigt het goederenvervoer van en naar Nederlandse havens. Het gaat daarbij volgens het ministerie van Defensie om goederen die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie.

Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen het Suez-kanaal en de Golf van Aden op weg naar de Indische Oceaan.

De Golf van Aden ligt ten noorden van Somalië en staat bekend als een gebied waar zeerovers hun slag proberen te slaan.

In 2011 bedroeg de geschatte waarde van zeeroof wereldwijd zeven miljard dollar.

Beleidsprioriteit
De bescherming van koopvaardijschepen is voor het Nederlandse kabinet een beleidsprioriteit.

Nederland levert daarom sinds het begin van de operaties Atalanta van de Europese Unie en Ocean Shield van de NAVO afwisselend bijdragen aan deze operaties om koopvaarders die langs Somalië varen te beschermen tegen piraterij.

Daarnaast geeft de overheid advies aan reders hoe zij hun schepen zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Rol Defensie
Reders hebben sinds begin 2011 voor kwetsbare schepen de mogelijkheid militaire bijstand aan te vragen in de vorm van een beschermingsteams van mariniers.

Deze teams zijn zogeheten Vessel Protection Detachments die bestaan uit zwaarbewapende mariniers die meevaren op een schip.

Onlangs is het 50e VPD ingezet voor bescherming van Nederlands gevlagde schepen. Het ministerie van Defensie kan per jaar 175 VPD’s beschikbaar stellen.

Volgens Defensie is de combinatie van beschermingsmaatregelen momenteel afdoende voor een belangrijk deel van de koopvaardijschepen die varen onder de Koninkrijksvlag.

“Zo nam mede door de Nederlandse inzet het aantal kapingen en geslaagde aanvallen af. Het aantal gekaapte schepen daalde van 20 in 2011 naar 5 in 2012 naar 2 op dit moment. Het aantal gegijzelde zeelieden is van 500 gezakt naar 60,” aldus Defensie.

Flexibiliteit
Het kabinet heeft echter geconcludeerd dat niet in alle gevallen tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van de reders.

Het gaat daarbij voornamelijk om de flexibiliteit in aanvraagtermijnen, de omvang van het team, de kosten ten opzichte van particuliere beveiligers en de geografische reikwijdte.

Daarom zal het kabinet voorzien in wet- en regelgeving, die de inzet van gewapende particuliere beveiliging onder strikte, nog nader te definiëren, voorwaarden toestaat op nader te bepalen categorieën transporten in het risicogebied nabij Somalië.

Zie ook:
Rutte en Hennis bezoeken missie tegen Somalische piraten in Golf van Aden
NH90-helikopter speelt cruciale rol bij beëindiging kaping bij Somalië
De Ruyter krijgt bij Hoorn van Afrika bezoek van commandant Atalanta
NH90-helikopter aan boord De Ruyter houdt zich goed bij Somalië
De Ruyter draagt verdachte piraten over aan Seychellen
De Ruyter pakt verdachte piraten bij Somalië
Hr. Ms. De Ruyter arriveert in inzetgebied tegen Somalische piraten