dinsdag 17 januari 2012

Mariniers slaan aanval piraten op de Flintstone in Arabische Zee af

Het militaire beveiligingsteam van mariniers aan boord van het valpijp steenstortschip Flintstone heeft dinsdag in de Arabische Zee een aanval van piraten afgeslagen. De militairen pareerden met gericht vuur de directe dreiging van een granaatwerper.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De zeerovers naderden de Flintstone van exploitant Tideway rond 6.00 uur Nederlandse tijd met een vissersboot.

De dreiging van deze verdachte dhow werd snel opgemerkt, waarna de mariniers het vaartuig scherp in de gaten hielden.

Aan boord van de Flintstone werd alarm geslagen en de bemanning verschanste zich in de citadel, een veilige ruimte van het schip. De dhow liet ondertussen een skiff te water, die met hoge snelheid op het Nederlandse zeetransport af voer.

Waarschuwing
Om de 6 piraten in hun snelle bootje te stoppen hebben de mariniers eerst als waarschuwing lichtkogels afgevuurd. Dit was tevergeefs.

In het vaartuig namen ze verscheidene wapens waar, waaronder een zogenoemde rocket propelled grenade (RPG). Kort daarop richtten de zeerovers deze granaatwerper op de Flintstone.

De mariniers van het Vessel Protection Detachment (VPD) brachten vervolgens ter zelfverdediging tegen deze directe dreiging gericht vuur uit. Hiermee sloegen ze de aanval af. De skiff keerde terug naar het moederschip.

Het is volgens Defensie niet uitgesloten dat bij de actie slachtoffers zijn gevallen onder de piraten.

De mariniers hebben schepen in de omgeving gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de piraten.

De Flintstone heeft zijn weg richting het Suezkanaal in Egypte voortgezet. Het schip is onderweg van Singapore naar Malta.

Bescherming zeetransporten
Het valpijp steenstortschip van offshore aannemer Tideway wordt gebruikt in de olie- en gaswinning om pijpleidingen en kabels te beschermen met brokken steen.

Om zeer kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten te beschermen tegen piraten in de wateren bij Somalië, stuurt Defensie op verzoek van een rederij na toetsing militaire beveiligingsteams mee.

Elke aanvraag van een reder wordt getoetst aan het draaiboek ‘Bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’.

VPD’s zijn in 2011 al verschillende malen meegevaren op kwetsbare koopvaardijschepen. In 2012 kan Defensie 50 keer een VPD inzetten. Deze bestaan uit zwaarbewapende mariniers.